Člověk
facebooktwittertwitter

Vzácný jev pozorovaný experimentem ATLAS ve srážkách vysokoenergetických fotonů na LHC.

 Praha, 6. srpna 2020

Během mezinárodní konference ICHEP 2020, konané nedávno v Praze, experiment ATLAS oznámil první pozorování vzácného procesu, kdy srážka dvou fotonů vede ke vzniku páru intermediálních bosonů W, elementárních částic, které zprostředkovávají jednu ze čtyř fundamentálních sil, tzv. slabou sílu. Měření potvrdilo jednu z hlavních predikcí teorie sjednocující elektromagnetickou a slabou sílu, a to, že nosiče těchto sil spolu přímo interagují. Výsledek otevírá nové možnosti přímého zkoumání těchto elektroslabých procesů a ukazuje nový způsob využití LHC jako srážeče fotonů.

Celá tisková zpráva zde.

Nový výsledek potvrzuje správnost jedné z klíčových predikcí teorie elektroslabé interakce, a sice že intermediální částice, známé též jako kalibrační bosony – W bosony, Z bosony a fotony – reagují kromě interakce s běžnými částicemi hmoty také vzájemně mezi sebou. Srážky fotonů představují nový způsob, jak testovat standardní model částic a jak hledat projevy nové fyziky tolik potřebné pro důkladnější pochopení našeho vesmíru.

Kontakt:

Mgr. Oldřich Kepka Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
e-mail: oldrich.kepka@cern.ch, tel: 775 146 860

doc. Alexander Kupčo Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR
e-mail: kupco@fzu.cz , tel: 607 053 932

Originál zprávy CERN

 

Pin It