Pod názvem LiteScope se skrývá speciální typ mikroskopu pocházející z Česka. Podpořeno TA ČR. Světové vědecké laboratoře o nynější verzi mají již několik let velký zájem.

Dokáže totiž velice jednoduchým způsobem rozšířit možnosti elektronových mikroskopů. Brněnská společnost NenoVision nyní vyvíjí zcela nové funkce, které dosud žádní vývojáři nedokázali implementovat. Jsou jimi nové způsoby měření, speciálně upravený software a špičkové výsledné analýzy. Oproti současnému stavu bude LiteScope nabízet širší využití včetně nejmodernějších metod zpracování obrazu a zobrazování. Na celosvětovém trhu obdobné příslušenství neexistuje.

Další vývoj projektu je podpořen prostřednictvím Technologické agentury ČR částkou 24 mil Kč.

Vidíte ten rozdíl zobrazení?

Grafen - rozdíl zobrazení AFM a CPEM

To tmavší jsou velmi, velmi tenké vrstvy grafenu vytvořené na karbidu křemíku (SiC). Zobrazené struktury jsou velikosti jednotek či desítek nanometrů. První, levý obrázek je ze špičkového mikroskopu atomárních sil (AFM - atomic force microscopy) a přestože jde o skvělou zobrazovací techniku, obrázek je nejasný v porovnání s druhým, který využívá možností dvou mikroskopů AFM a SEM (elektronový skenovací mikroskop) společně. Je to světová revoluční technologie CPEM (Correlative Probe and Elektron Microscopy), zařízení se jmenuje LiteScope a vyvinula je brněnská firma NenoVision.

Celou TZ najdete zde, NenoVision zde.