Člověk
facebooktwittertwitter

Včasné odhalení životu nebezpečných plynů bude ještě spolehlivější. Využití pokročilých nanotechnologií totiž umožnilo vývoj složitých hybridních struktur, které jsou použity v nových senzorech pro detekci oxidu uhelnatého, čpavku a plynných uhlovodíků.

Originál tiskové zprávy zde.

 

S využitím bezdrátových sítí LoRa, SigFox, nebo IQRF je tak možné snadno monitorovat a zabezpečit venkovní i vnitřní prostory a předejít poškození majetku či zdravotním komplikacím. Zapojením do internetu věci (IoT) tak vznikne další užitečný nástroj jak pro obyvatele v rámci konceptu Smart City, tak i pro využití v Průmyslu 4.0.

 

Na tomto progresivním projektu spolupracují odborníci z Tesly Blatná, a.s,
z Centra organické chemie s.r.o., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
a z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Technologická agentura České republiky (TA ČR) podporuje jejich snažení 18,1 miliony korun
z Programu EPSILON.

Pin It