Aktivity
facebooktwittertwitter

Druhý ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace konaný od 28.2. do 2.3. v Brně byl stejně rozpačitý jako ten první.

Přestože jej zahajovala první liga významných osobností české vědy a výzkumu, přestože záštitu nad akcí převzaly nejrenomovanější české instituce, vystavovali jen vizionáři a nadšenci. Co je důvodem nezájmu českého výzkumu se prezentovat ať už odborníkům, potenciálním partnerům nebo veřejnosti?

Organizátoři veletrhu zaslouží obdiv, protože podobný veletrh je skutečně správná myšlenka, věda i výzkum potřebují komunikovat a vize, cesty, výsledky, úspěchy i neúspěchy je nutno prezentovat, zveřejňovat, což znamená nejen sdělovat informace, ale i ukazovat, argumentovat, vyjednávat a spojovat se. Bez přehánění na tom totiž závisí naše budoucnost, závisí na tom naše schopnost pochopit smysl a směr vývoje, je to důležité pro naši pozici v budoucím světě, pro naše zapojení v něm. Je evidentní, že představitelé významných institucí si to uvědomují, protože při slavnostním zahájení bylo možno na jednom pódiu vidět skutečnou elitu tohoto světa.  Místopředseda vlády Bělobrádek, předseda AV ČR Drahoš, předseda TA ČR Očko, prezident Hospodářské komory Dlouhý, zástupci MŠMT, MPO, kraje, guru Industry 4.0 v ČR Mařík a další.

Právě profesor Mařík ve své prezentaci, která byla zaměřena na téma Průmysl 4.0 uvedl  významný apel, který je možno do jisté míry zobecnit a je příznačný pro celý veletrh: „ 4.průmyslová revoluce se stává celospolečenským fenoménem! Kybernetická průmyslová revoluce je více revolucí, tj. zásadní změnou v myšlení lidí než v technologiích – MYŠLENÍ 4.0. Technologie už máme, nebo můžeme koupit, myšlení jsme ještě nezměnili!“

Podařilo se splnit cíl veletrhu deklarovaný pořadateli?  

„VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Aplikátoři výsledků VaV zde představí úspěšné zavádění inovací v praxi a budou mít možnost získat náměty a partnery pro své další projekty.“

Odpověď, jestli se to podařilo či ne, mohou dát zodpovědně jen jednotliví vystavovatelé.   Je jisté, že záměr je více než správný, veletrh ale nedělají záštity významných institucí (od úřadu vlády přes ministerstva, komory až po asociace), ale ani partneři, kterých veletrh měl víc než 40. Veletrh dělají vystavovatelé, nezbývá tedy než doufat, že za rok budou mít potřebu výsledky svého výzkumu prezentovat ne pouhé desítky subjektů, ale že se veletrh posune o řád výš.  www.vvvi.cz   

 

 

Pin It