Biotech
facebooktwittertwitter

„Výzkum pro výrobu multifunkčního fotoaktivního nanokompozitu k využití ve stavebnictví a nátěrových hmotách“, tak zní název projektu, který od roku 2013 řeší Technická univerzita v Liberci (TUL) ve spolupráci s dvěma průmyslovými podniky a dvěma ústavy Akademie věd České republiky.

Pro použití ve stavebnictví společně vyvíjejí speciální nátěrové hmoty, které působením slunečního záření získávají jedinečné vlastnosti. Jde především o tzv. fotokatalytickou samočistící a desinfekční funkci, která u staveb zabraňuje jejich znečištění prachem a nárůstů řas a jiných mikroorganismů, ale zároveň též přispívá ke snížení koncentrací toxických plynů v okolním ovzduší. Projekt finančně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou 15,5 milionu korun. 

„Vývoj nových ekologických materiálů je důležitým tématem a Česká republika si nemůže dovolit ztrácet kontakt s ostatními vyspělými zeměmi  a výzkumnými pracovišti v Evropě i ve světě. Jsem rád, že se v tomto oboru držíme na špičce, což dokazuje i dlouhodobý zájem Evropské federace pro průmyslové aplikace fotokatalýzy o náš výzkum. I proto jsme tuto oblast v uplynulých letech podporovali a podporujeme,“ uvedl Petr Očko, předseda TA ČR s tím, že projekt získal finační příspěvek v rámci programu ALFA, který je zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.

Výzkumníci z TUL, Ústavu anorganické chemie AV ČR a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR dlouhodobě spolupracují na vývoji nového typu kompozitního nanomateriálu s fotoaktivní funkcí. Ten by měl vyřešit problémy dosavadních fotoaktivních materiálů a stát se zásadním příspěvkem k nové technologii „čištění světlem“. „Nyní jsme velmi blízko k ustavení reálných základů. Očekáváme, že nanokompozity maximálně využijí prospěšných vlastností fotoaktivních materiálů, například všeobecně známého oxidu titaničitého, ale zároveň potlačí jejich nežádoucí vedlejší účinky,“ vysvětlil František Peterka z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.

Přední český výrobce BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o., již zahájil  pilotní výrobu transparentního nanokompozitu pod obchodním názvem BALCLEAN a společnost PRAGOTHERM, s. r. o., která se specializuje na revitalizaci bytového fondu, ho v průběhu  roku 2016 již aplikovala na 20 bytových domů jako prevenci růstu řas. Systém BALCLEAN byl svým výrobcem přihlášen do soutěže o cenu Inovace roku 2016. Vzhledem k velmi vysokému počtu objektů určených k potenciální aplikaci systému BALCLEAN byla nově založena společnost NANOTEC SYSTEM, s. r. o., která za účelem pokrytí budoucí poptávky již v současnosti buduje  síť obchodních zastoupení.

Součástí uvedeného projektu TA ČR, který letos končí, bylo též vypracování metody na hodnocení životnosti fotoaktivních materiálů a její následné přeložení jako českého návrhu mezinárodního standardu, který doposud ve světě chybí. „Konkrétně jde o dvojí testování fotoaktivity povrchu, a to před a po procesu urychleného stárnutí. Proces stárnutí vertikálních povrchů je modelován v klimatizační komoře a my vyhodnocujeme příslušný pokles fotoaktivity“, doplnil František Peterka. Projekt dopomohl také k vytvoření Certifikačního systému pro fotokatalytické výrobky, který plánuje od roku 2017 vydávat Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF). To umožní garantovat uživatelům deklarovanou funkci a eliminovat vliv neseriózního marketingu nabízejícího nefunkční či nesmyslné produkty.

O perspektivě fotokatalytických aplikací svědčí i fakt, že zakladatel tohoto oboru, japonský profesor Akira Fujishima, je opakovaně navrhován na Nobelovu cenu za chemii.

Fotodokumentace: Pragotherm

Kontakt: Ing. František Peterka Ph.D., fpet@volny.cz

 

Pin It