Biotech
facebooktwittertwitter

Praha, 20. února 2017 – Nukleosidy jsou nejen základními stavební kameny nukleových kyselin a tím i života, ale jsou využívány i v medicíně jako protivirová a protinádorová léčiva.

Bohužel současné metody syntézy a výroby syntetických i přirozených nukleosidů jsou obvykle velmi neefektivní, pracné a zdlouhavé procesy, které jsou často neselektivní (vedou ke směsím produktů) a používají toxické reagenty. Proto je vývoj nových vylepšených metod syntéz těchto klíčových molekul velmi důležitý nejen pro řadu oblastí základního výzkumu, ale i pro praktické aplikace ve farmaceutickém průmyslu a v medicíně.

Kanadský doktorand A. Michael Downey se svým školitelem prof. Michalem Hockem a spolupracovníky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK vyvinuli zcela novou, velmi jednoduchou a selektivní metodu, jak syntetizovat tento velmi důležitý typ molekul přímými glykosylacemi nukleobází modifikovanou ribosou. Tato metoda probíhá přes zcela nový intermediát a spočívá pouze v jedné dvoustupňové reakci provedené tzv. „v jedné baňce“ bez nutnosti izolovat meziprodukt či používat toxické reagenty.

Celá zpráva k dispozici zde

 

Pin It