Člověk
facebooktwittertwitter

Úřad průmyslového vlastnictví bude v květnu na VVVI. Přijďte na přednášku v rámci doprovodného programu nebo pro radu na stánek. 

 

 

Úřad průmyslového vlastnictví je jedním z ústředních orgánů státní správy České republiky a plní kromě funkce patentového a známkového úřadu také funkci speciálního informačního centra průmyslového vlastnictví. Řadu průmyslově právních informací Úřad veřejnosti zprostředkovává také prostřednictvím Internetu. Na internetu jsou k dispozici také rešeršní databáze – je to databáze patentů a užitných vzorů, databáze ochranných známek, databáze průmyslových vzorů a databáze označení původu a zeměpisných označení. V těchto systémech je možné bezplatně provádět informativní rešerše.

Na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví mají návštěvníci veletrhu možnost seznámit se s informacemi, s národními i zahraničními informačními databázemi průmyslových práv, které ÚPV zpřístupňuje na svých internetových stránkách, a se způsobem, jak si v nich vyhledat informace o stavu techniky. Mohou také konzultovat různé otázky související s oborem průmyslových práv.

 Stránky úřadu zde

Projekt PATENTUJ

Pin It