Technologie
facebooktwittertwitter

O možnosti využití nanočástic v oblasti mazání strojů, opotřebení a tření (tribotechnika) se ví už mnoho let. Už v roce 1992 prof. Reshef Tenne na Weizmann Institiut of Science syntetizoval nanočástice WS2 (disulfid wolframu), které dokázaly výrazně zlepšit vlastnosti maziv při standardních i velmi těžkých provozních podmínkách. Navíc tyto anorganické nanočástice ve formě nanotrubic vykazují i zajímavé vlastnosti optické a elektrické a výzkum jejich praktického užití není zdaleka ukončen. Významné je, že v oblasti využití jako přísad do maziv se podařilo najít způsob, jak je vyrábět a stabilizovat v průmyslovém měřítku.

Nanočástice WS2 zlepšující vlastnosti maziv fungují na bázi tzv. cibulového efektu, který si lze představit tak, že nanokuličky mezi třecími plochami fungují jako miniaturní ložiska a navíc při rozbalování cibulových struktur vytváří na povrchu tenkou vrstvu, které zvyšuje jeho kvalitu v místě kontaktu.

Popis mechanizmu zde (Vydavatelství Techpark).

Nejčastější překážkou průmyslového využití nanočástic je jejich cena, která je vyvolávána náročnosti jejich výroby a v mnoha případech je to faktor zcela bránící reálnému využití nanotechnologií.

Problém průmyslové výroby vyřešila americká firma Nanotech Industrial Solutions, která je schopna vyrábět a dodávat na trh produkty s nanočásticemi vyvinutými prof. Tennem pod chráněnou značkou NanoLub®IF-WS₂ jako aditiva maziv. Ukázka funkčnosti nanočástic WS2 zde

Jejich využití přináší úspory paliva a jako přísady do automobilových a převodových olejů výrazně přispívají k snížení opotřebení, tedy k prodloužení životnosti zařízení. V případě ložisek může docházet až k trojnásobnému prodloužení servisních intervalů. Detailně bude představeno již na Autoshow Praha 2019.

Kontakt:

NANOTECH – EUROPE
www.nanotech-europe.cz 

Milan Štelcl
info@nanotech-europe.eu

+420 608887460

Pin It