Technologie
facebooktwittertwitter

První významný příspěvek k vládní strategii, která má posunout Česko mezi evropské technologické lídry, přichází ze světa digitalizace.

Český vývojář a inovátor Zdeněk Havelka se svým týmem představí během příštích měsíců zcela nový, unikátní koncept pro inteligentní výrobu. Český Průmysl 4.0 tak díky originální platformě, která k digitalizaci procesů přistupuje s jinou logikou, než je obvyklé, může získat významnou konkurenční výhodu, a to i v porovnání s koncepty takových gigantů jako jsou třeba Siemens nebo ABB.

„S naší platformou modelujeme strojového agenta "matematickou duši" výrobního stroje tak, že stroj je semi-autonomní a je schopný samostatných interakcí ve virtuálních výrobních linkách. Stroj pak může nabízet své služby a využívat další služby s pomocí jiných podpůrných SW agentů (prediktivní, preskriptivní, produktový, logistický …) s cílem zvýšit produktivitu a agilitu výrobního procesu.

Softwarový agent je počítačový analog autonomního robota a znamená evoluční krok nad rámec běžných počítačových programů. SW agenti mohou aktivovat a spouštět sami sebe, využívají umělé inteligence a nevyžadují interakci s lidským uživatelem. Mohou také iniciovat zcela nové činnosti, které sami naprogramují, dohlížet a ukončit další programy nebo agenty, včetně aplikací. Dokáži si představit, že díky umělé inteligenci naší platformy budeme se zcela novou efektivitou řídit v podstatě jakékoli výrobní procesy, a to včetně řízení zapojených zaměstnanců,“ vysvětluje Zdeněk Havelka, autor konceptu.

Zdeněk Havelka je autorem či spoluautorem řady projektů v oblasti zavádění umělé inteligence do procesů nejrůznějších subjektů, mezi kterými jsou ŠKODA AUTO, US Steel Košice, Nordic Steel či Stilmat ale také třeba MÚ Milevsko. Narodil se v 1967 v Moravské Třebové, vystudoval Bauhausuniversitaet Weimar, SRN - Fakulta architektury, doktorát získal na Maďarské akademii věd,  pracoval ve firmě A-21, v roce 2017 založil společnost 33A+.

Kontakt:

Zdeněk Havelka

Tel.: +420 603463993

Havelka@33aplus.cz

Pin It