Technologie
facebooktwittertwitter

MeyGen je zatím největší světová elektrárna využívající přílivovou energii, která je v současné době ve výstavbě. 

 

Využívá přílivové proudy mezi Atlantským oceánem a Severním mořem, respektive mezi pobřežím Skotska a ostrovem Stroma a její turbíny mají průměr 16 m. Při jejich navrhování výrazně pomáhaly počítačové simulace. 

Originál článku zde.

První fáze projektu využívá čtyři 1,5 MW turbíny, které jsou na mořském dně. Je asi zbytečné zdůrazňovat o jak složité zařízení jde, když elektrárna je přes 20 metrů pod mořem. Potěšitelné je, že jedním z požadavků bylo, aby turbíny byly bezpečné pro mořský život. Hluk, který vytváří musí mořské živočichy - hlavně tuleně - odrazovat a přitom je nesmí ohrožovat. Většina hluku turbín je tvořena vibracemi a podle otáček vznikají frekvence od 2 Hz až do 2kHz, jak ale zjistit akustický tlak nebo hustotu vzniklé energie ve vzdálenosti třeba 200 m od turbíny pod vodou? To nejde nijak vyzkoušet, postavit turbínu za miliony a pak se divit, že je hlučná – osvědčila se tady počítačová simulace – v tomto případě švédský program COMSOL Multiphysics. 

Sound field produced by a single turbine at 250 Hz, modeled with a coupled structural-acoustic model. An Exterior Field Calculation feature is used at the outer end of the hemisphere. The model includes a perfectly match layer that is not shown here.

 

 

Ray acoustic model of operational noise from four turbines at 250 Hz. The sound pressure level is shown for a horizontal section 10 m below the sea surface.

Pin It