Člověk
facebooktwittertwitter

Využitím nových povrchových, materiálových a mazacích technologií ke snížení tření a zvýšení ochrany proti opotřebení ve vozidlech, strojích a dalších zařízeních po celém světě, bychom mohli dosáhnout výrazného snížení energetických ztrát. 

Článek vytvořen za podpory Nanotech-Europe, s.r.o.  

Odhaduje se, že by tyto úspory mohly v dlouhodobém horizontu přinést 1,4% HDP ročně a až 8,7% celkové spotřeby energie

Studie, kterou zpracovali Kenneth HOLMBERG  (VTT Technical Research Centre of Finland) a  Ali ERDEMIR (Texas A&M University, USA) prezentuje důsledky tření a opotřebení na klima planety, zejména na emise CO2 pro čtyři hlavní energeticky náročná odvětví: doprava, průmysl, výroba elektřiny a bydlení.

Originál studie zde

Současná situace je taková, že tribologické kontakty způsobují asi 23% celkové světové spotřeby energie. 20% tvoří energie použitá k překonávání tření a 3% připadají na repasování opotřebovaných dílů či jejich nahrazování. Využitím výhod nových povrchových, materiálových a mazacích technologií pro snížení tření a lepší ochrana proti opotřebení ve vozidlech, strojích a dalších zařízeních po celém světě by mohlo dojít ke snížení energetické ztrát vyvolaných třením a opotřebením v krátkodobém horizontu (8 let) o asi 18% a v dlouhodobém výhledu (15 let) až o 40%. Velkou roli hrají nanotechnologie a procesy odehrávající se v submikronovém světě ať už se jedná o maziva nebo úpravy povrchů. 

Celý článek byl publikován v MM Průmyslové spektrum.

Největší krátkodobé úspory energie se předpokládají v dopravě – asi 25% a ve výrobě energie, kde znamenají 20%. Potenciální úspory ve výrobním a obytném sektoru se odhadují krátkodobě na 10% s předpokladem výrazného nárůstu. Je tedy zřejmé, že zavádění pokročilých tribologických technologií může globálně snížit emise CO2.

Pin It