Člověk
facebooktwittertwitter

Vztah robotů a člověka není jednoduchý, a tak se jeho výzkumu věnuje mnoho vědců na světě.

Vzácný jev pozorovaný experimentem ATLAS ve srážkách vysokoenergetických fotonů na LHC.

Využití řas se v mnohých odvětvích stane neporovnatelně efektivnějším.

Tým českých vědců a výzkumníků se zabývá zkoumáním a vytvářením nástrojů pro robotickou automatickou žurnalistiku. Předmětem výzkumu jsou především změny a nové principy novinářské etiky při použití umělé inteligence pro zpracovávání dat informačních zdrojů, vytváření a následné publikování zpráv.

Vědci z Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve spolupráci s Českým rybářským svazem a Správou Krkonošského národního parku zkoumali na vybraných lokalitách Krkonošského národního parku genetické struktury populací pstruha obecného potočního. Výsledky studie ukazují, že by se měl co nejméně uměle vysazovat, protože tzv. „divoké“ populace této ryby jsou spíše ojedinělé.